Рудківська міська рада
Львівська область, Самбірський район

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста з питань комунального майна відділу земельних ресурсів та комунального майна Рудківської міської ради

Дата: 23.07.2019 12:44
Кількість переглядів: 633

ОГОЛОШЕННЯ

Виконавчий комітет Рудківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста з питань комунального майна відділу земельних ресурсів та комунального майна Рудківської міської ради на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

Вимоги до кандидатів.

1. Вища освіта відповідного професійного спрямування («Економіка», «Право» або «Землевпорядкування») за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст.

2. Знання чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, Конституції України, Законів України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують земельні та господарсько-майнові відносини.

3. Вільне володіння державною мовою.

4. Стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування не менше 1року або в органах державної влади не менше 4 років.

5. Бути досвідченим користувачем ПК (Word, Excel).

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії Рудківської міської ради

1. Заяву про участь у конкурсі;

2. Особову картку (форма № П-2ДС) з відповідними додатками;

3. Копію паспорта;

4. Копію документів про освіту,

5. Копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

6. Декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік ( у електронному вигляді, тип декларації – кандидат на посаду).

Термін подання документів 30 календарних днів від дня опублікування даного оголошення.

Довідки за адресою: м. Рудки пл.Відродження, 1

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                           С.Ференц

 

 

Додаток № 4 Розпорядження №158 (02-04) від 22.07.2019 року

«Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

провідного спеціаліста зпитань комунального майна відділу

земельних ресурсів та кому4нального майна

Рудківської міської ради на час

відпустки по догляду за дитиною

до досягнення нею трирічного віку основного працівника

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про запобігання корупції”, « Земельного кодексу України» , « Про землеустрій», « Про оцінку земель» , «Про оренду землі»

І.Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2)

3. Форма правління в Україні (стаття 5)

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3)

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10)

6. Найважливіші функції держави (стаття 17)

7. Державні символи України (стаття 20)

8. Конституційне право на працю (стаття 43)

9. Конституційне право на освіту (стаття 53)

10. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49)

11. Обов’язки громадянина України (статті 65-68)

12. Право громадянина України на вибори (стаття 70)

13. Державний бюджет України (стаття 96)

14. Порядок обрання Президента України (стаття 103)

15. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114)

16. Судоустрій в Україні (стаття 125)

17.Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133)

18. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140)

19. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143)

20. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150)

21. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154)

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»:

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та посади (статті 1,2, 3)

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4)

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5)

4. Основні обов’язки посадової особимісцевого самоврядування (стаття 8)

5. Основні права посадової особимісцевого самоврядування (стаття 9)

6. Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11)

7.Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12)

8. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13)

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14)

10. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15)

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16)

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17)

13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18)

14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20)

15. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21)

16. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (статті 23, 24)

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”.

1.Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція , потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції(стаття 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища, одержання подарунків (стаття 22, 23).

7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів(стаття 28).

8. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів(стаття 29).

9. Вимоги до поведінки осіб ( стаття 37).

10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

11. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування ( стаття 51).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

13. Антикорупційна експертиза ( стаття 55).

14. Спеціальна перевірка(стаття 56).

15. Антикорупційна програма юридичної особи (стаття 62)

16. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

IV. 4-те питання на перевірку знання « Земельного кодексу України»

1. Принципи земельного законодавства(ст.53 Земельного кодексу України)

2. Регулювання земельних відносин, земельне законодавство та його завдання (ст.43 Земельного кодексу України)

3.Категорії земель України за основним цільовим призначенням(ст.19 Земельного кодексу України 4.Використання земель житлової та громадської забудови(ст.38 Земельного кодексу України).

5.Право власності на землю громадян(ст.81Земельного кодексу України)

6. Право власності на землю юридичних осіб(ст82Земельного кодексу України)

7. Спільна власність на землю( ст.83Земельного кодексу України)

8. Підстави набуття права власності на землю із земель державної та комунальної власності(ст.116 Земельного кодексу України)

9. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами(ст.118 Земельного кодексу України)

10.Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам ( ст.121 Земельного кодексу України)

11. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування ( ст.123 Земельного кодексу України)

12. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання( ст.22 Земельного кодексу України)

13.Право постійного користування земельною ділянкою (ст. 92 Земельного кодексу України)

14. Підстави припинення права власності на земельну ділянку( ст. 140 Земельного кодексу України)

15. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю (ст.154 Земельного кодексу України)

16. Органи, що вирішують земельні спори(ст. 158 Земельного кодексу України)

V. 5- те питання на перевірку знання Законів України « Про землеустрій», « Про оцінку земель» , «Про оренду землі»

1.Види оцінки земель залежно від мети та методів іі проведення. (ст. 5 ЗУ «Про оцінку земель»)

2. Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок (ст.13 ЗУ «Про оцінку земель»)

3. Який вид оцінки земель застосовується при встановленні податку на землю(ст.201 ЗУ « Про оцінку земель») 4.План земельної ділянки(ст. 1 ЗУ « Про землеустрій»)

5. Визначення поняття землеустрій(ст. 1 ЗУ « Про землеустрій»)

6. Документація із землеустрою(ст. 25 ЗУ « Про землеустрій»)

7. Склад проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки( ст.50 ЗУ « Про землеустрій»)

8.Склад технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі( на місцевості) (ст.55 ЗУ «Про землеустрій»).

9. Розробники документації із землеустрою (ст. 26 ЗУ «Про землеустрій)

10. Оренда Землі (ст.1 ЗУ « Про оренду землі»)

11. Суборенда земельних ділянок( ст. 8 ЗУ « Про оренду землі»)

12. Поняття договору оренди землі( ст. 13 ЗУ « Про оренду землі»)

13. Орендна плата за землю( ст. 21 ЗУ « Про оренду землі»)

14. Зміна орендної плати (ст. 23 ЗУ « Про оренду землі»)

16. Форма договору оренди землі ( ст.14« Про оренду землі»)

Рудківський міський голова                                                                                                 І.Лозинський


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних