Рудківська міська рада
Львівська область, Самбірський район

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу фінансів, обліку та звітності Рудківської міської ради на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

Дата: 19.07.2020 16:06
Кількість переглядів: 478

ОГОЛОШЕННЯ Фото без опису

Виконавчий комітет Рудківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу фінансів, обліку та звітності Рудківської міської ради на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

Вимоги до кандидатів.

1.Вища освіта економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст.

2.Знання чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, Конституції України, Законів України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

3.Вільне володіння державною мовою.

 

4.Стаж роботи за фахом не менше 2 роки .

5.Бути досвідченим користувачем ПК (Word, Excel).

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають на ім’я голови конкурсної комісії Рудківської міської ради

1/ Заяву про участь у конкурсі;

2/ Особовий листок обліку кадрів ;

3/Копію трьох сторінок паспорта громадянина України, копія індифікаційного коду;

4/Автобіографію;

5/Копію документів про освіту;

6/Копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

7/Декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (у електронному вигляді, тип декларації – кандидат на посаду).

8/Одну фотокартку розміром 4х6 см;

Термін подання документів 30 календарних днів від дня опублікування даного оголошення.

Довідки за адресою: м. Рудки пл.Відродження, 1; тел. (236) 45-659

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Ференц

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про запобігання корупції”.

І.Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2)

3. Форма правління в Україні (стаття 5)

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3)

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10)

6. Найважливіші функції держави (стаття 17)

7. Державні символи України (стаття 20)

8. Конституційне право на працю (стаття 43)

9. Конституційне право на освіту (стаття 53)

10. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49)

11. Обов’язки громадянина України (статті 65-68)

12. Право громадянина України на вибори (стаття 70)

13. Державний бюджет України (стаття 96)

14. Порядок обрання Президента України (стаття 103)

15. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114)

16. Судоустрій в Україні (стаття 125)

17.Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133)

18. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140)

19. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143)

20. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150)

21. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154)

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»:

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та посади (статті 1,2, 3)

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4)

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5)

4. Основні обов’язки посадової особимісцевого самоврядування (стаття 8)

5. Основні права посадової особимісцевого самоврядування (стаття 9)

6. Присяга посадової особимісцевого самоврядування (стаття 11)

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12)

8. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13)

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14)

10. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15)

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16)

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17)

13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18)

14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20)

15.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21)

16. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (статті 23, 24)

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”.

1.Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція , потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції(стаття 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища, одержання подарунків (стаття 22, 23).

7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів(стаття 28).

8. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів(стаття 29).

9. Вимоги до поведінки осіб ( стаття 37).

10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

11. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування ( стаття 51).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

13. Антикорупційна експертиза ( стаття 55).

14. Спеціальна перевірка(стаття 56).

15. Антикорупційна програма юридичної особи (стаття 62)

16. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Загальна характеристика елементів системи місцевого самоврядування

5.(територіальні громади, представницькі та виконавчі та інші органи (статті 5, 6, 10, 11).

6. Міський голова голова (стаття 12).

7. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (статті 14, 15).

8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

9. Статут територіальної громади міста (стаття 19).

10. Повноваження міських рад (статті 25, 26).

11. Повноваження виконавчих органів міських рад (глава 2).

12. Повноваження міського голови (стаття 42).

13. Порядок формування рад (стаття 45).

14. Сесія ради (стаття 46).

15. Постійні комісії ради (стаття 47).

16. Депутат ради (стаття 49).

17. Секретар ради (стаття 50).

18. Виконавчий комітет міської ради (стаття 51).

19. Організація роботи виконавчого комітету міської ради (стаття 53).

20. Відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради (стаття 54).

21. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

22. Право комунальної власності (стаття 60).

23. Місцевий бюджет (стаття 61).

24. Доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 63, 64).

25. Місцеві податки і збори (стаття 69).

26. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування таття 74).

27. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

28. Дострокове припинення повноважень міського голови (стаття 79).

V. Питання для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу фінансів, обліку та -звітності, що передбачають спеціальні знання.

1. Оприбуткування, облік та списання матеріальних цінностей в бюджетних установ.

2. Соціальні стандарти встановлені ЗУ Про Державницй бюджет на 2020р.

3. Заробітна плата: види, поняття і форми.

4. Принципи ведення бухгалтерського обліку за Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, їх характеристика.

5. Яка стаття БКУ регулює субвенції на виконання інвестиційних проектів з місцевих бюджетів?

6. Для чого передбачена „Журнал-головна”, який порядок її ведення?

7. Загальний та спеціальний фонди бюджету: економічна сутність і джерела формування.

8. Програмно - цільовий підхід у бюджетному процесі.

9. Які податки і збори (обов’язкові платежі) нараховуються згідно з чинним законодавством при обчисленні заробітної плати в бюджетних установах?

10. Які документи використовуються для проведення безготівкових розрахунків в органах Держказначейства України?

11. Яким документом визначаються засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу та відповідальність за порушення бюджетного законодавства?

12. Порядок нарахування зносу.

13. Коди економічної класифікації видатків, їх призначення.

14. . З ким укладаються письмові договори про повну матеріальну відповідальність?

15. Предмети якої вартості та з яким терміном експлуатації відображаються на субрахунку 1812 „Малоцінні та швидкозношувані предмети що перебувають на складі і в експлуатації”?

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних