Рудківська міська рада
Львівська область, Самбірський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонти»

Дата: 23.06.2022 12:26
Кількість переглядів: 263

Фото без опису

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонти»

код згідно з ЄДРПОУ 36828617

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Місцезнаходження: 79005, м. Львів, вул. Академіка Павлова буд. 6ц, кв.7;

Адреса для листування: 79019 м. Львів, вул. Гайдамацька 9А;

тел.: (032) 261-05-37, (032) 259-00-51

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) Тинівського родовища (в інтервалі глибин від денної поверхні до 400 м, від 650 м - без обмеження по глибині (за виключенням Грушівського родовища) Львівська область, Дрогобицький та Самбірський райони. Спорудження свердловин №10-Чайковицька, №100-Тинівська, №101-Тинівська, №102-Тинівська. №103-Тинівська, №104-Тинівська, №105-Тинівська Тинівської площі  з метою пошуку газових покладів.

Підключення свердловин до установки підготовки газу «ПЗГ Гірське» на відстань до 20000 м.  Максимальна глибина свердловини – 2600 м. Спосіб буріння – роторний, передбачається кріплення ствола свердловини високогерметичними обсадними трубами. Очікуваний об’єм видобутку природного газу становить 20-80 тис. м3/добу. Підключення свердловин включає обв’язку устя свердловини та прокладання газопроводів-шлейфів.

Технічна альтернатива 1

Буріння свердловин передбачається буровою установкою з дизельним приводом. Бурову установку буде обрано в залежності від технологічних та геологічних особливостей буріння свердловини та які найбільше підходять для здійснення планованої діяльності. Буріння свердловини буде відбуватися частково безамбарним методом, при якому збір бурового шламу після використання розчину на вуглеводневій основі буде здійснюватися у спеціальні біг-беги, які до вивезення на утилізацію будуть складуватися в спеціальні наземні ємності об'ємом до 40 м3. Передбачається обв’язка гирла свердловин фонтанною арматурою із запірними і регулюючими пристроями, колонною головкою, превенторною установкою. В процесі виконання робіт проводитимуться геофізичні дослідження свердловин. Водозабезпечення процесу влаштування та експлуатації свердловин відбуватиметься привозною водою згідно укладених договорів. За наявності умов і підстав газова свердловина буде ліквідована відповідно до вимог чинного законодавства.

Технічна альтернатива 2

Буріння свердловин передбачається буровою установкою із електричним приводом. Бурову установку буде обрано в залежності від технологічних та геологічних особливостей буріння свердловини та які найбільше підходять для здійснення планованої діяльності. Буріння свердловини буде відбуватися частково безамбарним методом, при якому збір бурового шламу після використання розчину на вуглеводневій основі буде здійснюватися у спеціальні біг-беги, які до вивезення на утилізацію будуть складуватися в спеціальні наземні ємності об'ємом до 40 м3. Передбачається обв’язка гирла свердловин фонтанною арматурою з запірними і регулюючими пристроями, колонною головкою, превенторною установкою. В процесі виконання робіт проводитимуться геофізичні дослідження свердловин. Водозабезпечення процесу влаштування та експлуатації свердловини відбуватиметься привозною водою згідно укладених договорів. За наявності умов і підстав газова свердловина буде ліквідована відповідно до вимог чинного законодавства.

Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом щодо здійснення планованої діяльності за ефективністю роботи, капітальними, експлуатаційними витратами, раціональним використанням природних ресурсів та мінімізацією впливу на довкілля.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:  планована діяльність здійснюватиметься на території Рудківської міської територіальної громади Самбірського району (на південь від села Чайковичі), Новокалинівської міської територіальної громади Самбірського району (на північ від села Майнич) та Меденицької селищної територіальної громади Дрогобицького району (на північний захід від с. Волоща).

Територіальна альтернатива 2

Розташування устя свердловини обумовлюється оптимальними геологічними умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами, територіальні альтернативи для яких відсутні.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: забезпечення енергоресурсами, створення робочих місць, наповненням місцевих бюджетів шляхом часткового зарахування рентної плати за користування надрами до бюджетів різних рівнів, зокрема 2% рентної плати за користування надрами надходить до районних бюджетів, 3% до бюджетів територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за місцем здійснення планової діяльності (видобування корисних копалин).

 

5. Загальні технічні характеристики, у то му числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо): для спорудження свердловин передбачається використання бурової установки з дизельним приводом/ електричним приводом потужністю до 900 кВт, максимальна глибина свердловини – до 2600 м. На період спорудження свердловин передбачається укладання угод на займання земельних ділянок площею 0,8 - 1,0 га  із землекористувачем (за погодженням з її власником).

Застосовуватимуться типові схеми обв’язки устя свердловин. Обрані оптимальні маршрути і довжини трас газопроводів із урахуванням рельєфу та існуючих комунікацій. Об’ємно-планувальні й конструктивні рішення прийняті на основі діючих норм із урахуванням кліматичних умов району будівництва й «Переліку основних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». У залежності від довжини газопроводу роботи по підключенню свердловини розраховані на термін до чотирьох місяців. У будівельних роботах буде задіяно від 10 до 15 одиниць техніки.

Площа відводу земель у довгострокове користування на період експлуатації свердловин і під’їзних ґрунтових доріг до 0,1 га для однієї свердловини.


 

 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
Дотримання Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Закону України «Про відходи»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Закону України «Про охорону земель»; Водного кодексу України; Земельного кодексу України; Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів; затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173.
При бурінні свердловини встановлюється санітарно-захисна зона. Порядок

встановлення санітарно-захисної зони та її розміри визначені Державними

санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, що затверджені

наказом Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.1996. Обмеження

планової діяльності проводити у відповідності до чинного Законодавства України.

Щодо технічної альтернативи 1:
– 500 м при бурінні буровою установкою із дизельним приводом;
  •   вміст шкідливих речовин в повітрі – в межах ГДК;
•  рівень шуму – в межах норми;
• дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних

джерел.
Щодо технічної альтернативи 2:
– 300 м при бурінні буровою установкою з електроприводом;
•  вміст шкідливих речовин в повітрі – в межах ГДК;
•  рівень шуму – в межах норми;
• дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних

джерел.
Щодо територіальної альтернативи 1
 Дотримання розмірів санітарно-захисної зони; дотримання дозволених рівнів акустичного впливу; дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів, рекультивації порушених земель. щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.

 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: Щодо технічних та територіальних альтернатив:
•  Розробляється та виконується комплекс технологічних, технічних, організаційних

рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи промислових споруд. Ведеться

первинний облік відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам;

• Проведення топографо-геодезичних, інженерно-геологічних та екологічних

вишукувань виконуватимуться в необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з

метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів; проведення

охоронних, відновлювальних та захисних заходів, а саме зняття родючого шару

ґрунту з метою наступної рекультивації згідно ГСТУ 41-00032626-00-023-2000,

газопровід-шлейф для підключення свердловини прокладається підземно, паралельно

рельєфу, на глибині 1,2 м до низу труби. По трасі газопроводів для підключення

свердловини передбачається зняття і наступна рекультивація родючого шару ґрунту

після його прокладання;
• Для здійснення контролю рівня забруднення навколишнього середовища на ділянці розташування родовища здійснюватиметься моніторинг стану атмосферного повітря, ґрунту та води.
• Персонал виробничих підрозділів проходить періодичне навчання та атестацію з

правил техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища. 

 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1

- ґрунт – допустимий вплив. Під час виконання земляних робіт передбачається тимчасове порушення ґрунтового покриву та зняття верхнього родючого шару ґрунту в межах відведення земельних ділянок. Відповідно до законодавства передбачається зняття та складування в кагати родючого шару ґрунту на буровому майданчику, що забезпечить його захист від забруднення. Після закінчення робіт, що можуть негативно вплинути на стан ґрунтів, передбачається проведення рекультивації порушених земель, що забезпечить відновлення ґрунтів в повному обсязі. Під час експлуатації вплив на ґрунти відсутній. Тверде покриття майданчику свердловини, забезпечення повної герметичності та гідроізоляції шлейфів-підключення дозволять запобігти потраплянню забруднюючих речовин із поверхневими водами у ґрунти та водоносні горизонти;

- атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин під час буріння свердловин (бурова установка, ДЕС, будівельна техніка), під час проведення  зварюваних робіт; під час підготовки та використання бурового розчину; дихальні клапани ємностей для зберігання дизельного палива; під час роботи будівельної техніки; під час випробування свердловин на приплив нафтогазових флюїдів (спалювання газу на факелі). Під час експлуатації свердловин викиди відсутні. Перевищень ГДК по всіх забруднюючих речовинах на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови, не передбачаються, отже вплив на повітряне середовище під час будівництва та експлуатації об’єкта вважається допустимим;

- водне середовище – вплив малий негативний. Під час влаштування свердловин, їх випробування, капітальних та поточних ремонтів свердловин передбачаються витрати води на технологічні та санітарно-гігієнічні потреби. Вода привозна. Скиди у поверхневі водні об’єкти не передбачаються. Збір виробничих (вода після гідровипробувань) та господарсько-побутових стоків під час будівництва передбачається в окремі герметичні ємності. Буровий шлам після використання розчину на вуглеводневій основі передбачається зберігати в біг-бегах в герметичних ємностях з подальшим вивезенням на утилізацію.

- вплив на гідрогеологічне середовище – вплив допустимий. Під час влаштування свердловини здійснюється порушення природного стану геологічного розрізу. Для попередження забруднення горизонтів з прісними водами та інші негативні наслідки у вигляді техногенних змін, деформацію земної поверхні, тощо, проектом передбачена конструкція свердловини, яка включає спуск обсадних колон з наступним цементуванням високоміцними портландцементами;

- рослинний та тваринний світ – вплив негативний. У зоні проведення робіт рідкісні та зникаючі види тварин та рослин відсутні. Земельні ділянки, що плануються у відведення, не мають природно-заповідного статусу і не межують з такими територіями. Під час експлуатації об’єкту планованої діяльності вплив на біорізноманіття відсутній;

- вплив на навколишнє соціальне середовище (населення) – планована діяльність не створює негативного впливу на соціальні умови життєдіяльності та здоров'я місцевого населення та має позитивний аспект у вигляді створення нових робочих місць, відрахувань до місцевих бюджетів, участь в інфраструктурних проектах, забезпечення енергоресурсами населення і промисловості даного регіону, залучення інвестицій в економіку регіону;

- навколишнє техногенне середовище – відсутній; в рамках планової діяльності не передбачається знесення будинків та об’єктів інфраструктури; планована діяльність не буде викликати руйнівної дії на житлово-цивільні і промислові об'єкти; пам’ятки архітектури, історико-культурні об’єкти, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні планованої діяльності відсутні.;

- клімат і мікроклімат – вплив допустимий. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть короткочасні та незначні.

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1.

 

Щодо територіальної альтернативи 1

Можливий вплив на сфери довкілля передбачається в межах існуючих земельних ділянок під провадження планованої діяльності та санітарно-захисної зони.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): друга категорія видів діяльності (у відповідності з пунктами 1 та 3.1 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

- п. 1 – глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів);

- п. 3.1 – видобувна промисловість: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням;

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля - відсутня.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також на соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат і мікроклімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речових на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

  • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
  • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про
що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження даної планованої діяльності

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

  1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська,98 тел./факс (032) 238-73-83, е-mail: envir@loda.gov.ua, Сорока Назарій Любомирович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних